Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Απάντηση σε επιστολή κ. ΒενιζέλουΗράκλειο: 2 Απριλίου 2014
Προς τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών

Θέµα: Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή κατά της «εξουδετέρωσης» των χηµικών όπλων της Συρίας στη θάλασσα της Μεσογείου νοτιοδυτικά της Κρήτης 

Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης και Υπουργέ Εξωτερικών,

Όπως πιθανόν έχετε ενηµερωθεί, µετά από επιστηµονικές συγκεντρώσεις ενηµέρωσης και µεγάλες συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας που πραγµατοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις της Κρήτης από τα Χανιά µέχρι τη Σητεία, την Κυριακή 23.3.2014 πραγµατοποιήθηκε η µεγαλύτερη, µέχρι σήµερα, συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο µαρτυρικό Αρκάδι της Κρήτης κατά της «εξουδετέρωσης» των χηµικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο, στην οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 10.000 συµπολίτες µας από όλη την Κρήτη, καθώς και εκπρόσωποι άνω των 400 Θεσµικών Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκκλησίας, Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, Επιµελητηρίων, Εργατικών Κέντρων, Περιφερειακών Τµηµάτων Α∆Ε∆Υ, επιστηµονικών συλλόγων, συνδικαλιστικών φορέων, πολιτικών δυνάµεων-κοµµάτων, συλλογικοτήτων και κινηµάτων. Στη µεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση εκφράστηκε για άλλη µια φορά η καθολική αντίθεσή µας στις αποφάσεις που λαµβάνονται ερήµην της τοπικής κοινωνίας και µάλιστα όταν πρόκειται για αποφάσεις που ελλοχεύουν τεράστιους κινδύνους για το ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου.

 Στην υπ’ αριθµ. Ε/123/27.3.2014 επιστολή σας επιχειρείτε να απαντήσετε στις εύλογες ανησυχίες των πολιτών και των φορέων της Κρήτης που εναντιώνονται στο υψηλού οικολογικού και οικονοµικού κινδύνου εγχείρηµα της  «εξουδετέρωσης» των χηµικών όπλων της Συρίας (αέρια µουστάρδας, σαρίν και προπαντός VX) στη θάλασσα της Μεσογείου νοτιοδυτικά της Κρήτης.  

 Το Συντονιστικό Όργανο της Παγκρήτιας Επιτροπής αφού συζήτησε τα καθησυχαστικά επιχειρήµατα που διατυπώνονται στην  επιστολή σας,  τοποθετείται σε σχέση µε αυτά ως εξής: 

1.     Στο σηµείο της επιστολής σας όπου αναφέρεστε στην βράβευση του ΟΑΧΟ µε το Νόµπελ Ειρήνης, θα σας αναφέρουµε ότι η απονοµή του σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε ή απλώς ατυχής ή υπαγορεύτηκε από ανίερες σκοπιµότητες. Υποθέτουµε ότι αρκεί να αναφέρουµε πως έχει βραβευθεί µέχρι και ο Τζόρτζ Μπους Τζούνιορ, ο οποίος φέρει την ευθύνη για καταστροφικές και συνάµα µαζικά ανθρωποκτόνες στρατιωτικές επεµβάσεις.   

2.     Σχετικά µε την αναφορά σας ότι οι υπεύθυνοι φορείς της Κρήτης δεν έχουν πλήρη  ενηµέρωση για τα «έντονα διπλωµατικά διαβήµατα και σειρές επαφών» που έχετε πραγµατοποιήσει, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής:
2.1.  Έχετε επιλέξει ως κυβέρνηση και ιδιαίτερα εσείς προσωπικά την  πλήρη  φραγή της ουσιαστικής και περιεκτικής ενηµέρωσης φορέων και πολιτών, µε την αγαστή όπως αποδεικνύεται συνεργασία των εν Αθήναις  ΜΜΕ.
2.2.  Η επιστολή σας χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αντίφαση µεταξύ του επιχειρούµενου προς ηµάς καθησυχασµού,  µε επιχειρήµατα περί δήθεν απολύτως ασφαλούς και επιτυχούς µεθόδου της εν πλω υδρόλυσης,  και της αναφοράς σας στα, όπως ισχυρίζεστε, έντονα προς διεθνείς οργανισµούς διαβήµατά σας, τα οποία προφανώς δεν θα είχαν κανένα λόγο να πραγµατοποιηθούν  -και µάλιστα µε την δηλούµενη «ένταση»- εάν δεν υπήρχε αιτία ανησυχίας. Είναι πιστεύουµε εύλογο από την αντιφατικότητα αυτή της επιστολής σας, ότι επιβεβαιώνεται και δεν αίρεται- η ανησυχία των πολιτών για όσα µέλλουν να συµβούν  και το συµπέρασµά τους να είναι απαξιωτικό για µια κυβέρνηση που µεταµορφώνει ακόµη και την δική της ανησυχία (για λόγους που η ίδια, όπως φαίνεται, γνωρίζει) σε καθησυχασµούς των στερούµενων συγκεκριµένης ενηµερώσεως πολιτών. 
Το συµπέρασµα των πολιτών δεν µπορεί συνεπώς να είναι άλλο από το ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι επίκειται η πραγµατοποίηση εγχειρήµατος, που ενέχει υψηλό κίνδυνο καταστρεπτικών συνεπειών, και αδυνατεί να το αποτρέψει.   

3.     Στο σηµείο της επιστολής σας όπου υποστηρίζετε ότι η καταστροφή των χηµικών «πρέπει να υπαχθεί επιστηµονικά» στη µέθοδο της εν πλω υδρόλυσης, απαιτούµε να µας γνωρίσετε βάσει ποιας οικονοµοτεχνικής ανάλυσης και ποιων κριτηρίων βασίσατε τη γνώµη σας αυτή και την προκρίνατε έναντι των άλλων µεθόδων; Γιατί δεν υιοθετείται η µέθοδος της απευθείας πυρόλυσης µε τη µέθοδο πλάσµατος σε επίγειες µονάδες, αλλά πρώτα σχεδιάζετε να υδρολυθεί το χηµικό οπλοστάσιο της Συρίας «εν πλω» (µε τους γνωστούς κινδύνους) και στη συνέχεια να οδηγηθούν τα τοξικά απόβλητα σε µονάδες πυρόλυσης για την τελική καταστροφή τους; Αρκεί άραγε να επαναλαµβάνετε προς εµάς το επιχείρηµα των σχεδιαστών αυτού του εγχειρήµατος ότι στον Ατλαντικό η θάλασσα είναι περισσότερο επικίνδυνη από αυτήν της Μεσογείου; Πως και από ποιους γίνεται η αξιολόγηση των παραµέτρων των καιρικών φαινοµένων στην θάλασσα ώστε να διατυπώνεται αυτό το αφελές επιχείρηµα;   

4.     Σχετικά µε το επιχείρηµά σας, ότι κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί περισσότερο την προστασία του περιβάλλοντος από τον ίδιο τον ΟΗΕ, σας γνωρίζουµε  ότι  για την πραγµατική  επιστήµη η καλύτερη «επιστηµονικά τεκµηριωµένη και εγγυηµένη λύση»  είναι η µη διεξαγωγή παρόµοιων πειραµάτων υψηλής απροσδιοριστίας σε µια κλειστή θάλασσα που ανανεώνεται µία φορά ανά 80 χρόνια. Αν όµως θέλετε να δεχτούµε το παραπάνω επιχείρηµά σας, τότε γεννώνται τα εξής  εύλογα ερωτήµατα:
4.1.  Έγινε µελέτη ανάλυσης ρίσκου και ποια τα συγκεκριµένα αποτελέσµατά της;
Λάβατε υπόψη σας  ότι ο όρος «πιλοτική» που χρησιµοποιείται κατά κόρον από διαφόρους οργανισµούς για την στήριξη της συγκεκριµένης πειραµατικής µεθόδου (υδρόλυση εν πλω) εννοεί ότι υπάρχει σηµαντικός  βαθµός αβεβαιότητας ως προς την έκβαση της εν λόγω διαδικασίας;
4.2.  Γιατί δεν επιχειρήθηκε από τον ΟΗΕ ή δεν απαιτήθηκε από την κυβέρνησή σας -νυν προεδρεύουσα της Ε.Ε.- η απόλυτη  διαφάνεια του εγχειρήµατος; Η ύπαρξη διαφάνειας συνεπάγεται πολλαπλές ενηµερώσεις της ευρείας ερευνητικής και επιστηµονικής κοινότητας της χώρας και όχι µόνο, µε την αναλυτική παρουσίαση της γενικής µεθοδολογίας, των τεχνικών προδιαγραφών, των βηµάτων και των επιµέρους αλυσιδωτών δράσεων του συγκεκριµένου -και σχεδιαζόµενου να λάβει χώρα υπό συγκεκριµένες αστάθµητες συνθήκες-  προγράµµατος.
4.3.  Η σκοπιµότητα να παρακαµφθούν οι επιστηµονικοί και ερευνητικοί φορείς ως έσχατοι έστω, επιτόπου του έργου πιστοποιητές των πιο πάνω διαδικασιών έχει εντείνει τις βαθύτατες ανησυχίες µας. Τούτο βέβαια δεν σηµαίνει ότι η παρουσία τους στον τόπο του έργου αποτελεί λύση, καθώς σε εγχειρήµατα υψηλού ρίσκου µόνο η πρόληψη αποτελεί λύση. Καταδεικνύει όµως την πρόθεση να συντελεστεί το επικίνδυνο αυτό εγχείρηµα εν κρυπτώ και µε απουσία κάθε µορφής αντικειµενικής επίβλεψης ή ελέγχου. Άλλωστε ο Επιστηµονικός ∆ιευθυντής Επαλήθευσης, πέραν της παρακολούθησης του εγχειρήµατος, ουδεµία αποτρεπτική δυνατότητα θα έχει σε περίπτωση αστοχίας. Η εκ των υστέρων µαρτυρία του, εάν καταστεί εφικτή µετά από την ενδεχόµενη καταστροφή, θα αποτελεί  απλώς µια ακόµη  «µετά Χριστό προφητεία».

5.     Ισχυρίζεστε ότι επισηµαίνετε στους εµπλεκόµενους εταίρους το γεγονός ότι η καταστροφή των χηµικών οπλοστασίων, βάσει των ισχυόντων διεθνώς νόµων και πρακτικών, οφείλει να γίνεται στην χώρα που τα κατέχει, ή ακόµα καλύτερα στις χώρες όπου τα έχουν παράξει και προµηθεύσει. Είναι βέβαια γνωστό ότι  η Συρία έχει πόλεµο και είναι πραγµατικά επικίνδυνο να καταστραφούν επί Συριακού εδάφους. Πως είναι δυνατόν όµως να αποδέχεστε την άρνηση των παραγωγών/προµηθευτών χηµικών όπλων (τελικού προϊόντος ή πρόδροµων ουσιών και βεβαίως τεχνογνωσίας) να δώσουν τη δόκιµη λύση στις χώρες τους όπου είναι γνωστό ότι υλοποιούν προγράµµατα εξουδετέρωσης µέρους των δικών τους χηµικών οπλικών αποθεµάτων; Πως τέλος δέχεστε να υφίστασθε την αλαζονεία τους να αντιµετωπίζουν την Ελλάδα ως εν δυνάµει σκουπιδότοπο των προϊόντων των πολέµων που είτε δηµιουργούν είτε ενισχύουν και τροφοδοτούν; 

6.     Μας ψέγετε ότι οι κινήσεις µας βάλλουν κατά του Ελληνικού τουρισµού, την ώρα που άλλα Μεσογειακά κράτη δεν θέτουν καν το θέµα. Μήπως θεωρείτε ότι αργά ή γρήγορα η πληροφόρηση της διεθνούς τουριστικής αγοράς δεν θα υπάρξει και ότι µε την έναρξη του εγχειρήµατος ο κίνδυνος διαρροής ανησυχητικών πληροφοριών, για οποιοδήποτε λόγο -δόλιο έστω και ανταγωνιστικό- θα µπορέσει να αποφευχθεί; Και ποιοι θα αναλάβουν την εγκληµατική ευθύνη εάν αφήσουµε το σχέδιο να εξελιχθεί σε αστοχία και υπάρξουν µακροχρόνιες καταστρεπτικές συνέπειες; 

7.     Όταν αναφέρεστε στην έλλειψη αντιδράσεων στις γειτονικές χώρες ζητήσατε να πληροφορηθείτε για τα διαβήµατα στην γειτονική Ιταλία και δη στη Σικελία του δηµάρχου των Συρακουσών Τζιάν Κάρλο Καρότσο στον Ιταλό πρωθυπουργό; Και εάν οι αντιδράσεις σε γειτονικές χώρες δεν είναι, ως θα όφειλαν, ισχυρές άραγε οι πολίτες της χώρας µας δεν δικαιούνται να αντιδράσουν και η κυβέρνηση της χώρας µας δικαιούται να ολιγωρεί και να υποκύπτει; 

8.     Ο ίδιος παραδέχεστε την µεγάλη οικολογική καταστροφή της διαρροής πετρελαίου και λιπαντικών στην Μύκονο και δεν φαντάζεστε τι θα συµβεί αν διαρρεύσουν στη Μεσόγειο, τα πιο επικίνδυνα νευροτοξικά και νευροπαραλυτικά χηµικά όπλα; Μπορείτε πλέον, να αντιληφθείτε τις έντονες ανησυχίες και αντιδράσεις µας, ειδικά µετά από αυτή σας την απάντηση, όταν είναι προφανές ότι µια «ατυχής» διαρροή ή µια αστοχία στην πειραµατική αυτή διαδικασία, θα επιφέρει πολλαπλάσια και µη συγκρίσιµη καταστροφή από αυτή που περιγράψατε παραπάνω.  Μήπως πρέπει να σας θυµίσουµε µόνο ότι τα κορυφαία µυαλά της επιστηµονικής κοινότητας, οι επιστήµονες της NASA, ήταν αυτοί που αστόχησαν στο πρόγραµµα Challenger επειδή δεν είχαν υπολογίσει µια φαινοµενικά ασήµαντη λεπτοµέρεια, αυτή της συστροφής λόγω ψύχους ενός ελαστικού παρεµβύσµατος -κατά κόσµον «λαστιχάκι»- και η διαρροή καυσίµου είχε ως αποτέλεσµα την «θεαµατικότερη» αστοχία της σύγχρονης επιστηµονικής Ιστορίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο κίνδυνος  δεν συνδέεται µόνο µε την αρτιότητα της «µεθόδου», είναι το ανθρώπινο λάθος, το οποίο δεδοµένης της µέγιστης τοξικότητας  των χηµικών όπλων µπορεί να  καταδικάσει την Μεσόγειο και εµάς τους ίδιους.

9.     ∆εν ζητάµε να γίνει η «εξουδετέρωση» σε άλλη θάλασσα αντί της Μεσογείου, κι ας είναι ο όγκος ύδατος του Ατλαντικού εκατοντάδες φορές µεγαλύτερος από αυτόν της Μεσογείου. Απαιτούµε όµως να γίνει σε επίγειες εγκαταστάσεις, στις χώρες που παρήγαγαν τα χηµικά και έχουν τις κατάλληλες υποδοµές για να τα καταστρέψουν. Ως προς την αµεσότητα του κινδύνου από την παραµονή τους στη Συρία ας τα παραλάβουν και ας τα αποθηκεύσουν σε δικούς τους χώρους µέχρι να τα επεξεργαστούν. Σε τελευταία ανάλυση, ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί η παραγωγή χηµικών όπλων οριστικά και να έχει ουσιαστικό αντίκρυσµα το Νόµπελ Ειρήνης του 2013 στον ΟΑΧΟ, είναι οι χώρες παραγωγής των χηµικών να αναλαµβάνουν το κόστος και την καταστροφή τους, ανεξαρτήτως από το σε ποιες χώρες τα έχουν προµηθεύσει.
Ζητάµε η Μεσόγειος να είναι θάλασσα ειρήνης, πολιτισµού και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς αποτελεί κοιτίδα του Παγκόσµιου Πολιτισµού.

Να σας γνωστοποιήσουµε  επίσης κ. Υπουργέ  το πρώτο από τα επόµενα βήµατά µας που όπως αντιλαµβάνεστε θα κλιµακωθούν ως την τελική αποτροπή αυτού του καταστροφικού εγχειρήµατος. Πρόκειται για το εξής:

Η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή, µε αφορµή επίκαιρη επερώτηση υπογεγραµµένη από 51
θεωρώντας ότι το κρίσιµο αυτό θέµα αφορά σύσσωµη την Πολιτική Ηγεσία της χώρας, αποφάσισε να παραστεί στη Βουλή όποια µέρα αυτή συζητηθεί, καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης, µε πολυµελή αντιπροσωπεία των ως άνω Φορέων της Κρήτης που συµµετείχαν στη συγκέντρωση του Αρκαδίου. Αποφάσισε επιπλέον να ζητήσει συνάντηση την ίδια µέρα µε τους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κοµµάτων, τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ώστε να απαιτηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση ως Προεδρεύουσα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
          να ασκήσει βέτο κατά της απόφασης αυτής του Οργανισµού για την Απαγόρευση των Χηµικών Όπλων (OPCW)
          να παρέµβει αποτρεπτικά στον Ο.Η.Ε., που έχει τεθεί επικεφαλής για την επίβλεψη της όλης διαδικασίας, συντονίζοντας την παρέµβασή της µε τις χώρες που γειτνιάζουν άµεσα µε τη θαλάσσια περιοχή όπου θα γίνει η «εξουδετέρωση» (Ιταλία και Μάλτα).

Σε περίπτωση που η Ελληνική κυβέρνηση δεν τεθεί προ των ευθυνών της και δεν δεχθεί να αποτρέψει τη µεγάλη αυτή απειλή για τη Μεσόγειο, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, τότε γνωστοποιούµε, ότι όλοι εµείς θα είµαστε παρόντες στον τόπο του σχεδιαζόµενου εγκλήµατος προκειµένου να προσπαθήσουµε, µε ειρηνικό τρόπο, να το αποτρέψουµε. 

Τέλος, σας επισυνάπτουµε τη «∆ιακήρυξη του Αρκαδίου» που διαβάστηκε και εγκρίθηκε από 10.000 και πλέον, συµπολίτες µας και από 400 και πλέον, φορείς, που συµµετείχαν στη µεγαλειώδη συγκέντρωση του Αρκαδίου την Κυριακή 23.3.2014 καθώς και δύο ανακοινώσεις του καθηγητού της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελου Γιδαράκου.

Συνηµµένα: 3 (συν. σελ.11) Κοινοποίηση:
-    Σεβασµιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο
-    Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη
-    ∆ήµαρχο Ηρακλείου κ. Κουράκη
-    ∆ήµαρχο Χανίων κ. Σκουλάκη
-    ∆ήµαρχο Βιάννου κ. Μπαριτάκη
-    Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων κ. Γιαννούλη
-    Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου κ. Χαλκιαδάκη
-    Πρόεδρο του ΤΕΕ/Τµήµα ∆υτικής Κρήτης κ. Στρογγυλό

Για την Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή

Για το Συντονιστικό Χανίων:
    Καλογερής Νίκος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, τηλ: 2813400249/6945991299, email: kalogeris@crete.gov.gr   
    Πολάκης Παύλος, ∆ήµαρχος Σφακίων, τηλ: 6944384939, email: pavlos.polakis@gmail.com  
    Μαλανδράκης      Γιάννης,        ∆ήµαρχος     Πλατανιά,      τηλ:    6977613733,          email: grammateia@platanias.gr
    Καλλινίκου Ευαγγελία, Αντιδήµαρχος Γαύδου, τηλ:6972515132, email: kellygavdos@yahoo.gr
    Κορναράκης       ∆ηµήτρης,     Πρόεδρος     Εργατικού      Κέντρου        Χανίων,         τηλ:
2821097686/6977652503, email: erga1234@otenet.gr   
    Μπονατάκης Μιχάλης, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, τηλ:6977515306, email:
mbonatakis@gmail.com
    Φουράκη Κατερίνα, Εκπαιδευτικός, τηλ:6986779245, email: katfouraki2@hotmail.gr Για το Συντονιστικό Ρεθύµνου:
    ∆ερεδάκης Νίκος,          Πρόεδρος     Α∆Ε∆Υ         Ρεθύµνου,      τηλ:6978200399,     email: deredakis@yahoo.gr  
    Νικολιδάκης Γιώργος, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ρεθύµνου, τηλ:6974034159, email: erker@otenet.gr  
    Στεφανάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύµνου, τηλ:6932252929, email: gstemfd@otenet.gr  
    Τσακαλάκης Μανώλης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύµνου, τηλ:6932252597, email: rethmare@otenet.gr  
    Γιακουµάκης Γιώργος, Πρόεδρος ΕΒΕ Ρεθύµνου, τηλ:6932417645, email: giakou@otenet.gr  
    Πολιουδακης Γιώργος,     Πρόεδρος     Οµοσπονδίας Εµπορικών     Συλλόγων      Κρήτης, τηλ:6932252272, email: polioudakisaevte@yahoo.gr   
    Μαλλιαρός Νίκος, Περιφερειακός Σύµβουλος Κρήτης, µέλος ∆Σ ΟΑΚ, τηλ:6974811816, email: malliarosn@gmail.com  
    Χατζάκη-Βολυτάκη Ματίνα, Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Ρεθύµνου, τηλ:6940402439, email:
matatzaki@hotmail.com  
Για το Συντονιστικό Ηρακλείου:
    Χαρωνίτης Ιωάννης,      Πρόεδρος     ∆Ε     ΤΕΕ/Τµήµατος         Ανατολικής    Κρήτης, τηλ:2810342520/6972350768, email: presidentteetak@tee.gr 
    Κυπριωτάκης Ρούσσος, ∆ήµαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, τηλ:2813401141/6944917262, email: roussosk@her.forthnet.gr
    Βαρδάκης   Σωκράτης,     Πρόεδρος     Εργατικού      Κέντρου        Ηρακλείου, τηλ:2810281981/6944773555, email: ergkehr@otenet.gr 
    ∆αγκωνάκης Γιάννης,       Πρόεδρος     Α∆Ε∆Υ         Ηρακλείου,    τηλ:6979118710,      email: giannisdagonakis@yahoo.gr  
    Κουτσουµπού      Φανή, Πρόεδρος     Αρχιτεκτόνων          Νοµού          Ηρακλείου, τηλ:2810285752/6948374085, email: fanikoutsoumbou@gmail.com
    Συγγελάκης Πολυάνθης, Μέλος ∆Σ του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων και µέλος της Πρωτοβουλίας ‘’Ένα Καράβι για τη Γάζα’’, τηλ:2810376386/6978512779, email: p.syngelakis@dei.com.gr
    Κατσαµά Νέλλη, ∆ηµοσιογράφος ΕΡΑ Ηρακλείου, µέλος ΓΣ ΠΟΕΥ, τηλ:6945556401, email:
nellyk91@gmail.com
Για το Συντονιστικό Λασιθίου:
    Πετράκη Πελαγία, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, τηλ: 2841340300/6972922201, email: petrakipel@crete.gov.gr  
    Πατεράκης Θοδωρής, ∆ήµαρχος Σητείας, τηλ: 2843340507, email: info@sitia.gr
    Κουνενάκης ∆ηµήτρης, ∆ήµαρχος        Αγίου Νικολάου,      τηλ:2841340100, email: dioms.agn@gmail.com
    Μηλιαράς Γιώργος, ∆ήµαρχος    Οροπεδίου     Λασιθίου,       τηλ:2844340170, email: gmiliaras@yahoo.gr
    Αναστασάκης Σήφης, ∆ήµαρχος Ιεράπετρας, τηλ: 2842023999, email: kyrva@ierapetra.gr
    Πεπόνης Μανώλης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, τηλ:2841022364, email: epeponis@gmail.com
    Κακουράκης Γιάννης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Σητείας, τηλ:6972710520, email: flisvos@sit.forthnet.gr
    Κριθαράκης Μανώλης, Πρόεδρος Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Νοµού Λασιθίου, τηλ:6975308755, email: mkritharakis@gmail.com
    Κριθαράκης Μανώλης, Πρόεδρος Συνδέσµου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Νοµού Λασιθίου, τηλ:6975308755, email: oevelas@gmail.com
    Μαντάς Αλέξης, Πρόεδρος Οικολογικής Οµάδας Αγίου Νικολάου, τηλ: 6944465690, email: a.mantas@hotmail.com
    Σγουρός Οδυσσέας, Κίνηση       Πολιτών        «Μπροστά»,   τηλ:    6944240699, email: osgouros@gmail.com
    Παπαιωάννου Κυριάκος, Πρόεδρος Ναυτικού Οµίλου Αγίου Νικολάου, τηλ: 6947847650, email: papaioannou_kyr@cyta.gr
    Ζαχαριάδης Νίκος, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισµού Κριτσάς, τηλ: 6977217332, email: info@kritsacoop.gr
Βασιλάκης Κώστας, Πρόεδρος Συλλόγου Καταστ
Γ. Δελαστίκ: Έξω φρενών κατά του Βενιζέλου οι Κρητικοί για τα χημικά της Συρίας


Του Γ.ΔΕΛΑΣΤΙΚ*
Πρωτοφανείς αντιδράσεις και ασυνήθιστο κύμα οργής εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σαρώνουν την Κρήτη λόγω της στάσης του Ευάγγελου Βενιζέλου στο τρομακτικής σημασίας θέμα της καταστροφής του χημικού οπλοστασίου της Συρίας στη Μεσόγειο, βορειοδυτικά του νησιού. Εξαλλοι είναι οι Κρητικοί κατά του υπουργού Εξωτερικών, δεδομένου ότι αυτός είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός για το θέμα. Επί μήνες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αγνοούσε επιδεικτικά τους φορείς της Κρήτης, αδιαφορώντας για την ανησυχία και τις αντιδράσεις τους. Καθώς όμως πλησιάζουν σιγά σιγά οι ευρωεκλογές και οι τοπικές δημοσκοπήσεις προβλέπουν καταποντισμό του ΠΑΣΟΚ στο ισχυρότερο προπύργιό του από την ίδρυσή του μέχρι τώρα, ο Ευ. Βενιζέλος εδέησε όχι βέβαια να συναντηθεί με τους διαμαρτυρόμενους Κρητικούς, αλλά να τους... γράψει γράμμα! Μπουρλότο έγιναν -δικαίως- οι κάτοικοι της Κρήτης με το περιεχόμενο της επιστολής Βενιζέλου.
Εξωφρενικές είναι οι δικαιολογίες που προβάλλει ο υπουργός Εξωτερικών γιατί η κυβέρνηση Σαμαρά δεν αντιστάθηκε σθεναρά στην απόφαση των Αμερικανών να καταστρέψουν τα χημικά όπλα της Συρίας με εν πλω υδρόλυση σε μια κλειστή θάλασσα όπως η Μεσόγειος, όπου αν κάτι πάει στραβά, η καταστροφή θα είναι εφιαλτική. "Δεν υπήρξε από άλλες μεσογειακές χώρες αντίδραση αντίστοιχη με την ελληνική" γράφει στην επιστολή του ο Βενιζέλος. Από ποια χώρα δηλαδή περίμενε να υπάρξουν αντιδράσεις ο υπουργός Εξωτερικών - από την αμερικανόδουλη χούντα της Αιγύπτου που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα που οργάνωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ή από τις συμμορίες των κατσαπλιάδων που λυμαίνονται την εξουσία στη Λιβύη και αλληλοσφάζονται;
Στη Λιβύη έχουμε συμμορίες ληστών που δεν διστάζουν ακόμη και να απαγάγουν και να ελευθερώσουν με λύτρα έως και τον... πρωθυπουργό (!) της υποτιθέμενης χώρας. Με αυτές τις χώρες συγκρίνει την Ελλάδα ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος; Σε αυτές ψάχνει να βρει υπόδειγμα αντίστασης; 'Η μήπως περίμενε να διαμαρτυρηθούν η... Γαλλία και η Ισπανία για χημικά που θα καταστραφούν νοτιοδυτικά της Μεσσηνίας; Επεδίωκε άραγε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να σφυρηλατήσει συμμαχία με τους αδίστακτους τεχνοκράτες της κυβέρνησης Λέτα που οι Γερμανοί επέβαλαν στην Ιταλία κατά ωμά πραξικοπηματικό τρόπο;
Κατέπεσε το ηθικό του διαπιστώνοντας ότι ο Λέτα δεν είχε διάθεση να αγωνιστεί για να αποτρέψει τη μόλυνση της θάλασσας στην... Καλαμάτα και στην Κρήτη; Η στάση της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου καθίσταται ακόμη πιο εξοργιστική, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών αποκαλύπτει στην επιστολή του ότι υπήρξε προσφορά πορτογαλικού λιμανιού στις Αζόρες, στη μέση σχεδόν του Ατλαντικού Ωκεανού, για να καταστραφούν στον ωκεανό του συριακά χημικά όπλα, αλλά η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ υποχώρησε επειδή η Ιταλία είχε ήδη διαθέσει δικό της λιμάνι για τη μεταφόρτωση των υλικών! Είναι να τρελαίνεται κανείς!
Προτίμησε η ελληνική κυβέρνηση να καταστραφούν τα χημικά νοτιοδυτικά της Καλαμάτας και βορειοδυτικά της Κρήτης και όχι στον Ατλαντικό επειδή... πρόλαβε ο Λέτα και πρόσφερε πρώτος λιμάνι στις ΗΠΑ! Πώς να κακοκαρδίσει τον Λέτα ο Βενιζέλος; Πρόκειται για εξευτελιστικά ανήκουστες δικαιολογίες. Εχει και άλλα επιχειρήματα παρόμοιου βάρους ο Ευάγγελος Βενιζέλος: Η καταστροφή των συριακών χημικών όπλων δεν κατέστη δυνατόν να γίνει στον Ατλαντικό "και διότι η διαδρομή στη Μεσόγειο είναι μικρότερη" γράφει στην επιστολή του, όσο απίστευτο και αν ακούγεται αυτό! Η κυβέρνηση Σαμαρά δηλαδή θέτει σε κίνδυνο την Ελλάδα για να... κάνει οικονομία στους Αμερικανούς και στον ΟΗΕ!!! Αδιανόητο. Λέει κι άλλα τέτοια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: "Οι καιρικές συνθήκες στη Μεσόγειο κρίνονται καταλληλότερες από αυτές του Ατλαντικού" προσθέτει με κάθε σοβαρότητα.
Αν πάνε να καταστρέψουν τα χημικά στον Ατλαντικό δηλαδή μπορεί να γίνει κανένα ατύχημα, οπότε καλύτερα να τα καταστρέψουν στη Μεσόγειο, μην πάθουν και τίποτα οι άνθρωποι! Τι να πει κανείς; Σαν να μην έφταναν αυτά, στο "τσακ" είναι ο Βενιζέλος να... καταγγείλει τους Κρητικούς ότι αυτοί υπονομεύουν τον ελληνικό τουρισμό με τις διαμαρτυρίες τους: "Θα ήταν όμως λάθος να δημιουργήσουμε μόνοι μας μια αρνητική συζήτηση στη διεθνή τουριστική αγορά, όταν άλλα μεσογειακά κράτη δεν θέτουν καν το θέμα" γράφει στην επιστολή του, αφήνοντας άφωνους και έξω φρενών τους Κρητικούς.
*Δημοσιεύθηκε στο «Έθνος» της Δευτέρας 31 Μαρτίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου